No Img

 

ƯU ĐÃI ĐĂNG KÝ SỚM KHOÁ HỌC CHUYÊN SÂU XÂY KÊNH THƯƠNG HIỆU CÁ NHÂN:

Khoá học đầy đủ kỹ năng để làm video xây kênh thương hiệu cá nhân & xây dựng hệ thống phễu bán hàng tự động!

Xem thông tin

HỌC VIÊN NÓI GÌ VỀ CHƯƠNG TRÌNH?

 

NGUYỄN ANH TÙNG

HLV XÂY KÊNH THƯƠNG HIỆU CÁ NHÂN

Địa chỉ: Hà Nội

Điện thoại: 0399600887

Email: nguyenanhtung@mcnvietnam.com

30